menu

Årets Kimbrer

Personen har været frivillig leder i sin klubsiden 1981 og har frem til i dag, og forhåbentlig også mange år fremover. I de mange år personen har været en del af klubben har han bl.a. været involveret i nedenstående opgaver:

Formand i 9 i år

Næstformand

Seniortræner

Holdleder i mange år

Medlem af seniorudvalget og eliteudvalget

Del af kantinedriften

Pasning af klubbens anlæg, herunder græsklipning og kridtning af banerne, så det fremstår virkelig flot for klubbens spillere og gæster

Ansvarlig for indefodbold

Sponsoransvarlig gennem mange år

Del af gruppe bag organisationsudvikling i klubben

Medhjælper til Kimbrerfesten

Del af DBU-arbejde siden 1997, herunder regionsbestyrelsesmedlem siden 1997

Medlem af DBU’s repræsentantskab

Medlem af DBU Jyllands ungdomsudvalg

Formand for udvalg ”Bevæg dig for livet”. Et samarbejde mellem DBU og DGI

Personen har og er en af de undværlige kulturbærere i foreningslivet i klubben.

Gennem sine mange år, har personen en viden om hvordan historikken har været til stor gavn for de yngre kræfter.

Årets Kimbrer 2017 Jørgen Staun fra Aars IK.